Bebeklerde yaşanan büyük atağı nedir? Büyüme atağı takvimi

Bebekler, anne karnından⁤ itibaren bir dizi gelişim evresinden geçerler. Bu evrelerin ‍her biri, bebeklerin ⁤yaşamlarında bazı değişiklikler getirir. ⁤Ebeveynler genellikle ​bu ‍dönemlerde, bebeklerinin alışılmadık davranışlarına ve​ ağlama nöbetlerine tanık olurlar.

Bebeklerin büyüme​ atakları hakkında bilgi

Bebeklerin ‌zihinsel ve fiziksel değişim süreçlerine büyüme atakları adı verilir. Bu dönemlerde bebekler genellikle ‌huysuzlaşabilir, sürekli ağlamaya başlayabilir, uzun süreler uyuyabilir ⁣veya daha⁢ fazla kucak⁣ isteyebilirler. Ebeveynlerin bu dönemdeki görevi, sabırla bebeğin ihtiyaçlarına yanıt ⁣vermek ​ve ona en uygun yaklaşımı bulmaktır.

Büyüme ‍atağı sonrası bebeğin ilk adımları

Bebeklerin⁣ zihinsel ve fiziksel değişim süreçlerine girdiği büyüme atakları, oldukça normaldir. Bu evrelerde bebekler, çevrelerini tanımaya ve keşfetmeye ‍başlarlar. Her yeni durum ve olay, bebeğin alıştığı rutini etkiler.‍ Bu nedenle,‍ beslenme ve uyku gibi alışkanlıklarda değişiklikler kaçınılmazdır. Atak dönemleri ebeveynler için zor olsa da,‍ bu ​dönemlerin sonunda bebeğin ilk kez emeklemesi veya yürümesi büyük bir sevinç kaynağıdır.

Bebeklerin‌ büyüme atakları ‍takvimi

Büyüme atakları, aydan aya değişiklik gösterir ve genellikle 2, 3, ve 6.‌ haftalarda ve 3, ‌6.aylarda görülür. Son büyüme atağı ise genellikle 2 yaşında yaşanır. Bu ataklar genellikle 2 ila 4 gün​ sürer ve 2 yaşına kadar toplamda 10 kez yaşanır.

Bebeklerde büyüme atağı rehberi!

İlk gülümsemeler

4 ve 5. haftalar arasında yaşanan ilk ⁤büyüme atağı sırasında, bebeğin yüzünü daha ⁢net⁤ görebilirsiniz. Bu dönemde bebeğinizin ilk gülümsemelerini görebilirsiniz. Bu dönem genellikle diğer⁤ ataklardan⁣ daha sakin geçer ve iç organlar ve metabolizma gelişir.‌ Ayrıca duyular daha ‍da hassaslaşır.

Kollar ve bacaklar ⁤hareketleniyor

7 ila 9. haftalar arasında yaşanan büyüme atağı genellikle ilk atağa göre daha ⁤zordur. ⁤Bu dönemde bebekler ⁢genellikle⁣ gaz sancıları yaşar ve ⁢bu nedenle daha​ huysuzlaşabilir, uykusundan​ sık⁣ sık uyanabilir. Aynı zamanda bu dönem, bebeğin daha hareketli olduğu bir dönemdir. Bebekler, ellerini ve kollarını incelemeye ve ⁤daha fazla hareket etmeye başlarlar. ⁢Kol ve bacaklarının duruşunu kontrol etmeyi öğrenirler.

Dünyayla ilk tanışma

11 ve⁤ 12. haftalar, bebeklerin hareketlenmeye ⁤başladığı dönemdir.‍ Kaslarını daha rahat hareket ettirebildiği için ⁢gaz problemleri azalır. Farklı sesler çıkarabilir, salya⁣ akıtabilir. Kolları ve⁣ bacaklarıyla nesnelere dokunabilir. 14 ve⁢ 19. ⁣haftalarda ise kusma problemleri azalır. Parmak kasları gelişir, oyuncak veya emziği ‌sıkıca tutabilirler. Seslere tepki verir, ismi söylendiğinde dönüp bakabilir.

Bebeklerde⁢ büyüme atağı ⁢rehberi!

İlişkiler ‍daha hassas hale geliyor

22,5. ve 26,5. haftalar arasında, bebekler anneden‌ ayrıldığında ağlamaya başlarlar ve her gördüklerini ⁤istemeye ​başlarlar.⁤ Aynı zamanda, bu dönemde söylenen kelimeleri tekrar etmeye⁤ başlarlar. 33,5. ve ‍37,5. ⁤haftalar arasında ise⁢ her şeyi kategorilere ayırmaya başlarlar.⁤ Nesnelerin, duyuların, insanların ve hayvanların belirli‌ gruplara ait​ olduğunu anlarlar. Nasıl hissetmesi gerektiğine karar verirler, ⁤bir ‌anda ağlarken ​saniyeler sonra gülme krizine girebilirler.

Gerçek ⁤değişim şimdi başlıyor

50,5. ve 54,5. haftalar arası, gerçek değişimin başladığı dönemdir. Günlük hayatın rutinlerini keşfetmeye başlarlar. Giysilerini kendileri getirerek dışarı çıkmayı talep edebilirler, oyuncaklarıyla oynarken hayal gücünü kullanırlar, yeni beceriler kazanırlar.​ 59,5. ve 64,5. haftalar arasında ise kurallar dönemi başlayabilir. “Hayır.”, “Dur.”, “Yapma.” gibi⁣ komutları anlarlar. İstediğini yaptırmak‍ için⁣ sürekli ağlayabilirler.

Son atak ve⁣ rahatlama

70,5. ile 76,5. haftalar arasında, bebeklerde gözlemlenen son büyüme atağının etkileri oldukça belirgindir.

Bu evre, çocukların özgürlüklerini ve bireyselliklerini keşfetme süreci olarak da nitelendirilebilir.

“Ben ne istersem onu yaparım” şeklinde bir tutum sergileyen çocuklar, bu dönemde kendi istek ve arzularının farkına varır. Ayrıca bu dönemde, çocuklar dürüstlük, yardımseverlik ve dikkatli olma gibi önemli değer ve kavramları öğrenmeye ve içselleştirmeye başlarlar.

Kendi değer yargılarını ve etik anlayışlarını şekillendirmeye başladıkları bu evrede, “ben” ve “sen” gibi bireysellik ve ötekilik kavramlarını da anlamlandırmaya çalışırlar.

Sanatsal ve yaratıcı yönleri de bu dönemde ortaya çıkar. İlk kez kalem, krayon veya boya kalemleriyle çizim yapmaya başlarlar, bu da onların dünyayı nasıl algıladıklarını ve nasıl ifade ettiklerini görmemiz için bir fırsattır.

Kaynak: Anne-Çocuk

Yorum yapın